Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q: những gì là thời gian giao hàng của sản phẩm của bạn?

A: Nói chung, thời gian giao hàng của máy của chúng tôi là khoảng 20 ngày, tùy chỉnh sẽ được giao như thương lượng với khách hàng của chúng tôi.

Q: Các sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của chúng tôi, chẳng hạn như đặt trên logo của chúng tôi?

A: Chắc chắn các sản phẩm của chúng tôi có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn, Đặt trên logo của bạn cũng có sẵn.

Q: Vì thời gian vận chuyển sẽ mất nhiều thời gian, làm thế nào bạn có thể đảm bảo sản phẩm sẽ không bị hỏng?

A: Sản phẩm của chúng tôi được đóng gói tốt để ngăn ngừa thiệt hại.